Заяви щанд

Изберете най-подходящото за вас изложение и натиснете, за да изтеглите заявката за участие

Заявките за всички изложения

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутоните за съответното изложение, в което желаете да се включите.

 

Заявка-договор Sihre - (Свали като PDF)

Заявка-договор Интерфуд и Дринк - (Свали като PDF)

Заявка-договор Булпек - (Свали като PDF)

Заявка-договор Месомания - (Свали като PDF)

Заявка-договор Светът на млякото - (Свали като PDF)

Заявка-договор Салон на виното - (Свали като PDF)

 

Изтегли заявка за участие на Sihre

 

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутона.

 

Заявка-договор Sihre - (Свали като PDF)

 

Виж Заявките за всички изложения

Изтегли заявка за участие на Булпек

 

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутона.

 

Заявка-договор Булпек - (Свали като PDF)

 

Виж Заявките за всички изложения

Изтегли заявка за участие на Салон на виното

 

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутона.

 

Заявка-договор Салон на виното - (Свали като PDF)

 

  

Виж Заявките за всички изложения

 

Изтегли заявка за участие на Интерфуд и дринк

 

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутона.

 

Заявка-договор Интерфуд и Дринк - (Свали като PDF)

  

Виж Заявките за всички изложения

Изтегли заявка за участие на Месомания

 

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутона.

 

Заявка-договор Месомания - (Свали като PDF)

  

Виж Заявките за всички изложения

Изтегли заявка за участие на Светът на млякото

 

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутона.

 

Заявка-договор Светът на млякото - (Свали като PDF)

  

Виж Заявките за всички изложения

Loading...