Заявките за всички изложения

Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращaне в определените срокове на Заявка-договор по образец, който трябва да изтегли като PDF от бутоните за съответното изложение, в което желаете да се включите.

 

Заявка-договор Sihre - (Свали като PDF)

Заявка-договор Интерфуд и Дринк - (Свали като PDF)

Заявка-договор Булпек - (Свали като PDF)

Заявка-договор Месомания - (Свали като PDF)

Заявка-договор Светът на млякото - (Свали като PDF)

Заявка-договор Салон на виното - (Свали като PDF)