1
C 2
Месомания
3
D 7
Интерфуд и дринк
FOYER
11
Интерфуд и дринк
6
G 12
Сихре
4
A 10
Интерфуд и дринк
no-photo
4
D 18
Интерфуд и дринк
4
B 1
Интерфуд и дринк
3
B 8
Булпек

Представени компании

7
2
A 9
Светът на млякото
3
C 9a
Интерфуд и дринк
3
B 12
Интерфуд и дринк
2
C 17, D 17
Месомания
Интерфуд и дринк
1
B 4
Месомания

Представени компании

27
4
C 2. 7
Салон на виното