Безплатен Wi-Fi

На територията на комплекса всички посетители имат възможност да ползват безжичен Интернет достъп

Работно време

Работно време за изложители

8 ноември  08.00 - 19.00 ч.
9 - 10 ноември  08.30 - 19.00 ч.
11 ноември  08.30 - 16.30 ч.

Работно време за посетители
8 - 10 ноември  09.30 - 18.30 ч.
11 ноември  09.30 - 16.00 ч.