Работно време

Работно време за изложители

7 ноември  08.00 - 19.00 ч.
8 - 9 ноември  08.30 - 19.00 ч.
10 ноември  08.30 - 16.30 ч.

Работно време за посетители
7 - 9 ноември  09.30 - 18.30 ч.
10 ноември  09.30 - 16.00 ч.