chocolate
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд B 14
Зала 2
Olimport
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Подизложители ACETUM SRl - Italy
LATZIMAS SA - Greece
LESEL SA
- Greece
MAKEDONIKI GI - Greece
Щанд C 1
Зала 3
aprofi
Страна Bulgaria
Изложение Салон на виното
Щанд C 2 - 6
Зала 3
58173a6bd42fd06975d6874b-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд A 23
Зала 3
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд A 23
Зала 4
5821b3c2d42fd09c3464a81b-256x256-inset
Страна Italy
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд B 3a
Зала 4
5820a887d42fd0613864a81b-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Салон на виното
Щанд A 1
Зала 4
5808d479d42fd0690e2f2ca0-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Месомания
Щанд A 18
Зала 2
Страна Bulgaria
Изложение Салон на виното
Щанд C 2 - 3
Зала 4
5811b550d42fd085377a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Булпек
5810955ed42fd0b0417a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
58076bd0d42fd0a7602f2ca0-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Подизложители Procaffe SpA Italy
Щанд D 1
Зала 4