2016

Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд A 23
Зала 4
5821b3c2d42fd09c3464a81b-256x256-inset
Страна Italy
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд B 3a
Зала 4
5808d479d42fd0690e2f2ca0-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Месомания
Щанд A 18
Зала 2
Страна Bulgaria
Изложение Салон на виното
Щанд C 2 - 3
Зала 4
5811b550d42fd085377a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд A1
Зала 3
5810955ed42fd0b0417a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд F8
5811b806d42fd09a387a7bc4-256x256-inset
Страна Germany
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд C 11
Зала 3
580a1cd5d42fd0f0312f2ca0-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Месомания
Щанд B 10
Зала 1
58173a0cd42fd03475d6874b-256x256-inset
Страна Greece
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд A 7a
Зала 4
580f4f23d42fd0c8377a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд B 6
Зала 3
580f4f23d42fd0c8377a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд B 6
Зала 3
580f4f23d42fd0c8377a7bc4-256x256-inset
Страна Bulgaria
Изложение Интерфуд и дринк
Щанд C 13
Зала 4