Факти и цифри

Водещи акценти 2021:

  • 5 изложбени зали заедно с изложение COPIS 
  • 350+ изложители
  • 200+ нови участници
  • 830+ представени бранда
  • 12 200 посетители

Профил на посетителите

Посетители по страни

22 000 посетители от 24 държави

Международно участие

412 представени компании от 34 държави

Оценката на изложителите