Работно време

Работно време за изложители

29 септември  08.00 - 18.30 ч.

30 септември – 01 октомври  08.30 - 18.30 ч.

02 октомври  08.30 - 16.30 ч.

 

Работно време за посетители

29 септември – 01 октомври  09.30 - 18.00 ч.

02 октомври  09.30 - 16.00 ч.