Работно време

Работно време за изложители

4 ноември  08.00 - 19.00 ч.

5 - 6 ноември  08.30 - 19.00 ч.

7 ноември  08.30 - 16.30 ч.

 

Работно време за посетители

4 - 6 ноември  09.30 - 18.30 ч.

7 ноември  09.30 - 16.00 ч.