FOOD PROCESSING INDUSTRY COOPERATIVE

Bulgaria 108 Rakovski Str., оffice 605 , 1000, Sofia, Bulgaria
F6
Интерфуд и дринк

Кооперация“ХВП” продуцира единственото в България специализирано научно-приложно издание за отрасъла – списание “Хранително-вкусова промишленост” (ХВП), добило широка популярност не само в България, но и в чужбина. Издава специализирана литература, каталози, учебници, помагала и брошури; организира конкурси и осигурява рекламно и PR обслужване.

Организира курсове за повишаване на квалификацията в различни области на отрасъла. Поддържа интернет книгопоща и е партньор на редица български и международни хранителни панаири и изложения, до които организира бизнеспътувания.

Контакти

+359 2 988 05 89
+359 2 988 05 89
info@fpim-bg.org
www.fpim-bg.org

Features