GS1

Bulgaria 9 Iskar str. , 1058 , Sofia, Bulgaria
1
A 11
Сихре

GS1 е водеща международна, неправителствена организация, чиято дейност е свързана с разработването и внедряването на глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Нейни членове са 112 GS1 Национални организации, представляващи 113 страни по света, които също са организации с нестопанска цел.

Дейността на Сдружение GS1 България е насочена към администриране и популяризиране на международните стандарти GS1 в България. GS1 България осигурява на българските фирми достъп до глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други.

Контакти

+359 2 811 7 567
gs1bulgaria@gs1bg.org

Features