ITALIAN CHAMBER OF COMEMRCE IN BULGARIA

Bulgaria Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2 - Business Center TZUM, FL. 5 , 1000, Sofia, Bulgaria
4
B3c
Интерфуд и дринк

Италианската търговска камара в България (ИТКБ) е частна независима асоциация с нестопанска цел, регистрирана в Софийски градски съд и призната от италианското правителство с постановление на Министерство на икономическото развитие съгласно италиански Закон № 518/70 (Преустройство на италианските търговски камари в чужбина), която представлява интересите на компании, които имат или са заинтересовани да установят бизнес отношения между България и страните от Европа.

ИТКБ е приета в световната мрежа на Асоциацията на италианските търговски камари в чужбина Assocamerestero – една комплексна структура, основната дейност на която е да насърчава и подпомага развитието на световния търговски обмен, както и да бъде своеобразен референт не само за италианския бизнес, но и за италианските институции, заети с процесите на интернационализация.

Италианската търговска камара в България (ИТКБ) е част от:

  • Assocamerestero обхваща 81 камари в 55 държави със 140 офиса и над 25.000 членуващи предприятия (70 % са местни фирми, които работят или имат интерес да работят с Италия);
  • Unioncamere, съюз на 105-те Италиански търговски, индустриални, занаятчийски и земеделски камари в Италия, който обединява 5 милиона фирми от 20 региона в Италия;
  • Eurochambres, Асоциация на европейските търговски и индустриални камари, която представлява повече от 20 милиона членове компании в Европа чрез 45 членове (43 национални асоциации или търговски и индустриални камари и две транснационални камарни организации) и Европейска мрежа от 1.700 регионални и локални камари. Повече от 93 % от тях са малки и средни предприятия (МСП).

ИТКБ обединява различни видове бизнес, вариращи от индивидуални предприемачи до големи корпорации, като поставя на първо място интересите на своите членове чрез контакти и взаимодействието с правителствени агенции, търговски асоциации и водещи международни организации. ИТКБ предоставя специализирани услуги като проучване на пазара, местни и международни търговски норми и разпоредби, информация за контакт за търговски и професионални организации, информация за стимули за чуждестранни инвестиции, информация за потенциални бизнес партньори, както и изготвяне на медийни планове за България и промоционални кампании, организиране на търговски делегации и търговски мисии. Тъй като България влезе Европейския съюз през 2007 г., Експертният съвет за наблюдение на структурните фондове и други европейски програми бе създаден в ИТКБ, за да помогне на бизнеса, на институции и други организации да имат предни позиции при европейските инициативи и възможностите за финансиране.

 

ИТКБ също работи по специализирани проекти, съфинансирани от Европейския съюз и Италианското министерство на икономическото развитие, в тандем с други европейски страни. ИТКБ организира периодични конференции, семинари и срещи, семинари за обучение в европейското сътрудничество с местните и държавни институции, местни бизнес и професионални организации, частни предприятия. Тези събития се отнасят към съответните въпроси от текущ интерес, включително тенденции и нови развития в международната търговия, финансиране на проекти и технологии и възможностите за инвестиции за малките и средни предприятия.

От 1 юли 2006 ИТКБ е официален представител на Панаира на Милано (Official Global Partner of Expo 2015 www.expo205.org) в България с промоционално и информационно бюро в ИТКБ, а от 2009 г.

ИТКБ представлява също така и Панаира на Римини, двата най- големи италиански организатори на изложбени събития.

ИТКБ е в директно сътрудничество с тях с цел насърчаване на бизнес възможностите за италиански и български малки и средни и големи предприятия.

Контакти

+359 2 833 41 75/ +3
+359 2 944 08 69
segretariogenerale@camcomit.bg
www.camcomit.bg

Features