Adara Engineering

Bulgaria Mladost 1, A. Saharov Blvd., bl. 75A, app. 2, 1784, Sofiq
1
A3a
Месомания

Предмет на дейност:

„Търговия с: водни помпи GRUNDFOS - за водоснаб-

дяване, отопление, отводняване; вакуум-помпи и

системи BUSCH и резервни части и специализирани

масла за тях; разширителни съдове; елементи за

промишлена и сградна автоматизация SCHNEIDER

ELECTRIC; специализирани помпи от композит за

високо киселинни флуиди и двойномембранни помпи

от ARGAL; управления на Italtecnica; помпи с бензинови

двигатели Wacker; санитарни помпи GEA - HILGE.

„.Инженерингова дейност: сглобяване и монтаж на

електрически табла за управление, контрол и защита

на промишлените процеси и помпени хидрофорни

системи.

Продукти:

- помпи за отопление, климатизация и вентилация

- помпи и системи за промишлено и битово водо-

снабдяване

- дренажни помпи

- специализирани помпи за хранително-вкусовата и

химическата промишленост

- дозиращи помпи

- вакуумни помпи и системи

- разширителни съдове

- елементи за автоматизация ниско и средно на-

прежение

Партньорство с чужди фирми:

Официално представителство на BUSCH за България.

дистрибутор на GRUNDFOS.

партньор на SCHNEIDER ELECTRIC, ARGAL, GEA - HILGE,

Italtecnica, Wacker.

Контакти

+359 2 974 49 38
+359 889 161 000
+359 2 974 40 38
office@adara-bg.com
www.adara-bg.com

Features