BGR PALLET ASSOCIATION - National Committee EPAL – Bulgaria, Greece, Romania

Bulgaria Bulgaria Blvd. 58 Building “Jacklyn – B”, 4th floor, office 24 , 1680 , Sofia
4
D3
Интерфуд и дринк

Европейската Палетна Асоциация EPAL е създадена през 1991 година по инициатива на европейските железопътни превозвачи. Целта на асоциацията е да въведе единен стандарт при производството, търговията, рециклирането и логистиката на палетите.

EPAL се представлява в повече от 30 държави от 15 национални комитета, които са ангажирани за изпълнението на целите на асоциацията на национална основа.

Производителите от България, Гърция и Румъния са обединени в БГР Палетна Асоциация, която е Национален Комитет на ЕПАЛ. Тя е правоприемник на основаната през 2009 година Българска Палетна Aсоциация. Основна мисия на сдружението е да подпомага и стимулира лицензираните фабрики в производствените и ремонтните им дейности, както и да защитава техните браншови интереси. Асоциацията оказва съдействие и помощ на своите членове и наблюдава и контролира националния и глобален пазар на палети.

Контакти

+359 2 484 03 41
+359 887 533 722
office@epal-balkan.org
www.epal-balkan.org

Features