Bulengineering Company Ltd

Bulgaria
1
C8
Месомания

“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ” е фирма с икономическа дейност, свързана с инсталирането на машини и оборудване, техническа поддръжка, сервиз и проектиране. Търговската и консултантска политики се характеризират с индивидуален подход към клиента и са насочени към прилагането на световния опит в областта на техниката и технологиите за почистване във всички сфери на икономиката – фармацевтични и козметични производства, химическата индустрия, машиностроенето, електрониката, хранително-вкусова промишленост, болници, партньорство с фирмите за професионално почистване, производствени предприятия, хотели, кухни, ресторанти, кетеринг фирми, държавни учреждения, административни сгради и др.

Търговското дружество е регистрирано и работи от 1996 год.

Булинженеринг къмпани ООД внедри и получи сертификати за стандартите БДС EN ISO 9001 (управление на качеството), БДС EN ISO 14001 (околна среда) и BS OHSAS 18001 (здраве и безопасност при работа) от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Разполагаме с конкретни и точни решения за почистването, дезинфекцията, поддържането и защитата на съвременните покрития в цялото им многообразие и специфични особености.

Грижата за клиента, индивидуалния подход и помощта при решаването на възникващите проблеми в тази сфера са основен приоритет в нашата дейност.

Приоритетно сме насочени към нови продукти, машини, технологии и KNOW-HOW.
Be Cleany е регистрирана собствена търговска марка на дружеството от 2007 год.

Контакти

Features

3M

1
C8
Месомания
2017

COMET

1
C8
Месомания
2017

FILMOP

1
C8
Месомания
2017

Gojo Industries Inc

1
C8
Месомания
2017

HAUG

1
C8
Месомания
2017

METSA / KATRIN

1
C8
Месомания
2017

NILFISK

1
C8
Месомания
2017

NILFISK INDUSTRIAL VACUUM DIVISION

1
C8
Месомания
2017

NILFISK OUTDOOR DIVISION

1
C8
Месомания
2017

SAMICH / KLINDEX

1
C8
Месомания
2017

VERMOP

1
C8
Месомания
2017

VIPER

1
C8
Месомания
2017

WERNER & MERTZ

1
C8
Germany
Месомания
2017