BULGARIAN ASSOCIATION OF DAIRY PROCESSORS

Bulgaria zh.k. Lagera, bl. 44, entr.A, 1612, Sofia
FOYER

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ е доброволно сдружение с нестопанска цел на дееспособни физически и юридически лица -собственици на млекопреработвателни предприятия, с предмет на дейност преработка на мляко, научни звена, както и фирми производители и дистрибутори на машини, апарати, добавки, съоръжения и други материали, свързани с млечния сектор и търговци на млечни продукти.

Асоциация на млекопреработвателите в България има двадесет и четири годишна история и е учредена през 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия, членове на Асоциацията на млекопреработвателите в България , преработват над 65%  от произведеното сурово мляко  в страната. Те  заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти у нас и тези изнесени в чужбина.

Асоциацията на млекопреработвателите в България бе инициатор за въвеждане на БДС за производство на млечни продукти. Тя инициира множество дебати за млечните  продукти, приготвени от свежо мляко, без добавяне на растителни мазнини и други компоненти да носят наименованието млечни, както и за запазване на производството на традиционни млечни продукти. В тази връзка от 2014 г. бе и кампанията на БНТ и АМ Б „Купувам българското“,.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите на своите членове

Асоциацията организира курсове за професионално обучение, участия в симпозиуми и изложения, работи по програми, финансирани от ЕС, съвместно с държавни структури и търговски камари в чужбина Извършва пазарни проучвания. Консултира и разработва проекти по международни програми. Съдейства за внедряване изискванията на европейските директиви и други нормативни документи в млечния сектор. Полага усилия за създаване на нормална бизнес среда и лоялна конкуренция в бранша. Съгласува стандарти за производство на български и традиционни млечни храни. АМБ завърши успешно европейски проект за промоциране на българските млечни продукти в Русия и Украйна, както и в Австралия и ОАЕ, а сега работи по нова промоционална програма насочена за Казахстан, Азербайджан и ОАЕ..

По тези програми на посещение в млекопреработвателни предприятия на АМБ и в България бяха две делегации от ОАЕ и Австралия.  В публикациите на австралийските медии може да се прочете:“България разполага с модерна и ефективна млечната промишленост . Тя е широко известена в производство на бяло саламурено сирене ( това, което ние ще знаем като фета ) , кисело мляко и кашкавал по традиционни рецепти, съдържащи уникалната българска бактерия „ лактобацилус булгарикус“. АМБ прави всичко необходимо за своите членове и за представянето на българските млечни продукти по света. България е уникална страна и човек заслужава да се потопи в нейната история и култура, в нейното ежедневие. Трябва да посетите тази страна!“

АМБ подпомага и консултира българските евродепутати, участващи в комисии, свързани със земеделието и млечния сектор.

Полага усилия за утвърждаване и разширяване позициите на българските млечни продукти на европейския пазар и в трети страни.

Чрез специализираното издание “Мляко плюс”, което излиза вече осемнадесет години,  се получава  информация по актуални проблеми,за развитието на бранша, нови технологични решения, разширяване на асортиментната структура, състоянието и тенденциите на пазара, отразява изпълнението на проектите, по които АМБ работи, поднася всички новости и отразява посещенията на делегации и мероприятия, свързани с промоционалните  програми.

В сайта на АМБ www.milkbg.org може да се открие много и актуална информация, засягаща млечния секттор у нас, да се прочетат отзиви на медии от Австралия и други държави.

Подготвя и издава специализирана литература за млечната промишленост. Асоциацията има Научно-експертен съвет. В него участват известни учени и изтъкнати специалисти в млекопреработването. Обсъждат се актуални проблеми и перспективи за развитие на млечната промишленост

.Асоциацията организира редовно участие на своите членове в специализирани изложения и различни мероприятия.

 Асоциацията е признат партньор на правителството, на държавни институции и различни обществени и неправителствени организации.

 Асоциацията участва успешно като партньор в реализиране на проекти по международни програми за подпомагане на селскостопанския сектор.

Асоциацията е член на:

Европейската асоциация на млекопреработвателите

Българска стопанска камара

Българска асоциация на хранителната и питейната

индустрия.

Съюз произведено в България

Съюз по хранително-вкусова промишленост

Българска търговско промишлена палата

Сътрудничи с клъстер „Сирене юг“ – Сърбия, Американския департамент по земеделие в България, Руската търговско промишлена палата, Швейцарската търговско промишлена палата и много други търговски памати и посолства, както и  френски и гръцки организации.

Контакти

+359 2 953 27 23
+359 2 953 27 23
bam@milkbg.org
milkbg.org

Features