BULGARIAN ASSOCIATION OF INDEPENDENT WINEGROWERS (BAIW)

Bulgaria 39, Lajos Kossuth Str, 1606 , Sofia
4
C 2
Салон на виното

Млада и активна организация с нестопанска цел, обединяваща лозаро-винари (предимно семейни предприятия) от различни райони на България, които правят всичко от А до Я: грижат се за лозето, берат гроздето, произвеждат виното, продават бутилките под собствено име и марка;

Член на Европейската конфедерация на независимите лозари наравно с организации на лозаро-винари от Португалия, Испания, Франция, Люксембург, Швейцария, Словения, Италия, Унгария и Черна Гора

Контакти

Features