CSB-SYSTEM BULGARIA LTD.

Bulgaria 19 Preslav Str, 4000, Plovdiv
1
A 5
Сихре

ЦСБ-Систем България е CSB системен партньор на CSB-System AG в България. Предлагаме всичко от една ръка

  • Софтуер за област Мениджмънт & планиране
  • Софтуер за област Управление
  • Софтуер за област Производство
  • Консултиране & услуги
  • Автоматизация – консултиране & решения
за хранително-вкусовата промишленост и търговията.

Контакти

+359 32 64 63 70
+359 32 64 89 88
info.bg@csb.com
www.csb.bg

Features