EL MEDIA

Bulgaria
F5
Интерфуд и дринк

Издателство за професионална техническа периодика

Техническо издателство Ел Медиа подготвя периодични списания в 5 направления: строителство, инфраструктура, енергетика, индустрия, селско стопанство.

  • СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛИ – списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти

http://stroiteli.elmedia.net

  • ИНФАРСТРУКТУРА

ИНФРАБИЛД - Строители - списание за инфраструктурно строителство

http://stroiteli.elmedia.net

  • ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг

http://energia.elmedia.net

  • ИНДУСТРИЯ

ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

http://industria.elmedia.net

  • СЕЛСКО СТОПАНСТВО

АГРОБИО ТЕХНИКА

http://agrobio.elmedia.net

  • БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България

http://eae.elmedia.net

Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България

http://omi.elmedia.net

АгроБио Техника – Каталог на фирмите в България

http://abt.elmedia.net

Контакти

Features