EPSON EUROPE

1
A20
Сихре

Epson е световен технологичен лидер, посветен на това да свързва хората, нещата и информацията с оригинални ефективни, компактни и прецизни технологии. С продуктов обхват, който варира от мастилено-струйни принтери и системи за цифрово печатане до 3LCD проектори, интелигентни очила, сензорни системи и промишлени роботи, компанията се фокусира върху стимулиране на иновациите и надхвърляне на очакванията на клиентите по отношение  на мастилено-струйни устройства, визуални комуникации, преносими устройства и роботика.

Контакти

+40214025029
+40737966994

Features