Food Safety and Animal Healthcare Laboratories - RVS

Bulgaria kv. Krastova vada, Haga Str. , 1407, Sofia
1
D4
Сихре

„Изпитвателни лаборатории - РВС” е лаборатория с над 75 годишна история и опит в областта на ветеринарната диагностика и безопасността на храните. В резултат на последователните усилия на целия екип, от 21.03.2008 г. лабораторията е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 17025:2006.

Лабораторията е снабдена е с оборудване от световно известни фирми за лабораторна техника и разполага със собствен транспорт, като откликва на желанията на клиента по всяко време. Персоналът на лабораторията е високо квалифициран и с богат опит в лабораторните изпитвания.

„Изпитвателни лаборатории - РВС” предлага:

- Богат набор от лабораторни изпитвания, които са в акредитация, а по желание на клиента и такива, коита са извън обхвата на акредитация. Ние предлагаме не просто лабораторно изследване, а услуга, която е насочена към решаване на конкретен проблем.

- Извършване на услугата пробовземане, което осигурява представителност на изпитването.

- Специализиран хладилен транспорт за пробите.

- Безплатни консултации. Нашите специалисти са винаги на Ваше разположение за консултация и обсъждане на необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се разреши всеки един казус.

- Интерпретиране на резултати и подбор на подходящи корективни действия /при необходимост/.

- Конфиденциалност – резултатите от изследванията могат да се предоставят на трети лица единствено след писменно съгласие от страна на клиента, което е залегнало и в политиката по качество.

Контакти

+359 2 418 52 91
+359 893 32 20 17
rvs_sofia@abv.bg
www.rvs.bg

Features