GED Ltd.

Bulgaria
4
D10
Светът на млякото

ГЕД ООД е семейна фирма, която от началото на дейността си (1992 год.) предлага продукти, услуги и различни решения в областта на полиграфията. 

Нашето направление „Дизайн до печат“ предлага услуги на различни клиенти, условно разделени на два типа, според спецификата на техните нужди:

 1. Корпоративни клиенти – мултинационални компании с широко портфолио от продукти, оперериращи на множество пазари.
 2. Бизнес и индивидуални клиенти – регионални или локални компании със сравнително независим маркетинг и реклама за българския пазар, както и физически лица, които се нуждаят от комплексно обслужване за постигане на техните бизнес и маркетингови цели.

Услуги,  насочени към спецификата на Корпоративни клиенти:

 • Дизайн, продуктова фотография и създаване на графични изображения
 • Адаптация на дизайн и предпечатна подготовка за създаване на файлове готови за съответния вид печат
 • 3D визуализация на опаковки и други
 • Анимация на опаковки и позиционирането им на регала в търговския обект
 • Изработка на реални мостри (mock-ups) и макети на опаковки
 • Изработка на сертифицирани цветни проби за офсетов печат по утвърдени стандарти и създаване на индивидуален цветови профил за повторяем и контролиран печатен процес

На своите Корпоративни клиенти предлагаме уеб-базирано решение за комуникация - коментари, одобрение и обмен на файлове за печат  с партньори от цял свят. Предимствата на това решение са:

 • Достъп 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, от всяка точка на света
 • Възможност за он-лайн корекции и одобрение на различни нива (частични, окончателно) на работните проекти
 • Проследяване статуса на поръчките в реално време
 • Възможност за пълен мениджърски контрол и проследимост на цялата комуникация

Продукти и услуги, които предлагаме на нашите Бизнес клиенти са:

 • Дизайн на корпоративна визия (идентичност) и бизнес акциденция
 • Печатни и сувенирни рекламни материали
 • Рекламни материали за кампании, събития и празници с възможност за персонализиране
 • Изработка на етикети и опаковки – от дизайн до печат- дигитален, офсетов или флексо печат
 • Предпечатна подготовка и печат на фирмена документация
 • Външна и вътрешна реклама – рол банери, фото стени, пана, табели и други
 • Подготовка на материали за щандове при участие в изложения
 • Дигитална реклама
 • Възможност за ползване на уеб-базирана среда за комуникация

Контакти

Features