HoReCa - NATIONAL ASSOCIATION HOTEL, RESTAURANT, CAFFETERIA

Bulgaria 8, Sveta Sofia Str., 1000, Sofia
5
C 8

info@xopeka.com

Национална Асоциация ХОРЕКА е съорганизатор на СИХРЕ - Специализирано изложение за хотелско и ресторантско оборудване в Интер Експо Център – София.

Приоритет на Асоциацията е представяне и защита на интересите на членовете пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации.

Една от основните  задачи на Национална асоциация ХОРЕКА е колективното представяне на фирмите на международните специализирани изложби в бранша и осигуряване широко поле за изява. Срещи с професионална публика, осигуряващи директен маркетинг и клиенти. Обмяна на печеливши идеи за разширяване на производството и търговията. Членовете на Национална Асоциация ХОРЕКА произвеждат продукти с доказано качество и доставят изделия от световни фирми.

Контакти

+359 2 980 52 48
+359 2 980 52 48
xopeka@abv.bg
www.xopeka.com

Features