INTER CONSULT AGRO Ltd

Bulgaria “Buzludzha”29 str. Floor 2, office 2, Sofia
1
A15a
Месомания

Интер Консулт Агро ООД компания, специализирана в подготовка и управление на проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Националните програми, финансиращи селското стопанство.

Компанията е утвърден бизнес партньор на клиенти - водещи предприятия, в сектора - Хранително-вкусовата промишленост. Интер Консулт Агро има дългосрочно партньорство с Асоциацията на месопреработвателите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюз на птицевъдите в България, Съюз на производителите на комбинирани фуражи.

Компанията предлага професионални консултантски услуги, базирани на задълбочени и дългосрочни отношения с клиентите, основани на взаимно доверие, което се моделира и надгражда чрез индивидуален подход към всеки клиент до постигане на отлични резултати.

Контакти

+359 2 954 11 40
+359 2 954 11 20
office@icg.bg

Features