LABORATORY TECHNICS ENGINEERING

Mladost 1, bl. 28, entr. B BG, 1750, Sofia
2
B2
Светът на млякото

Лабораторна Техника Инженеринг, марка на Медицинска Техника Инженринг ООД, е представител и оторизиран дилър на водещи европейски производители на общо и специализрано лабораторно оборудване:

 • Velp Scientifica, Италия - Dumas азот/протеин анализатори, Kjeldahl системи за разлагане/дестилация, реактори за оксидативна стабилност на материалите, Soxhlet екстрактори, анализатори на сурови/хранителни влакнини, системи за анализ на химична /биохимична потребност от кислород (ХПК/БПК), охлаждащи термостати и инкубатори, флокулатори, системи за определяне на следи от тежки метали, турбидиметри, магнитни бъркалки и др.
 • Mettler Toledo, Швейцария – pH/Ion/DO/Cond метри, електроди, сензори, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, ювелирни, златарски и каратоопределящи везни, автоматични пипети
 • Ohaus, Швейцария (подразделение на Mettler Toledo Group) - Електронни технически, прецизни и аналитични везни, търговски и платформени везни, влагомерни везни, пипети, лабораторни центрофуги
 • Liebherr, Германия – Лабораторни и професионални хладилници и фризери
 • Systec, Германия - Лабораторни автоклави и медиапрепаратори
 • Binder, Германия- Термостати (инкубатори), СО2 инкубатори, сухи стерилизатори, сушилни, климатични камери, вакуумни сушилни, ултрафризери
 • Bruker Optics, Германия- FT-IR, NIR, Raman, Terahertz спектрометри, монохроматори
 • Biochrom, Великобритания – Vis и UV/Vis спектрометри, колориметри, ELISА ридери, уошери и термостати
 • Leica Microsytems, Германия&Швейцария&Великобритания - Светлинни и стереомикроскопи, дигитални камери и специализиран софтуер;
 • Evoqua, Германия – лабораторни системи за чиста и ултрачиста вода
 • Faster, Италия – вертикални и хоризонтални ламинарни боксове, микробиологични ламинарни боксове клас II, химически камини
 • GFL, Германия – фризери, водни бани, моно и бидестилатори, инкубатори-шейкъри, хибридизационни инкубатори, шейкъри и др.
 • Carl Roth, Германия– всичко за лабораторията от един източник

Контакти

+359 2 971 20 61
+359 2 462 71 28
info@lte-bg.com
www.lte-bg.com

Features

Binder

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Biochrom

2
B2
UK
Светът на млякото
2017

Bruker Optics

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Carl Roth

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Evoqua

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Faster

2
B2
Italy
Светът на млякото
2017

GFL

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Leica Microsytems

2
B2
Germany&Switzerland
Светът на млякото
2017

Liebherr

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Mettler Toledo

2
B2
Switzerland
Светът на млякото
2017

Ohaus (Mettler Toledo Group)

2
B2
Switzerland
Светът на млякото
2017

Systec

2
B2
Germany
Светът на млякото
2017

Velp Scientifica

2
B2
Italy
Светът на млякото
2017