Manoli Ltd

Bulgaria ул.Кукленско шосе 15, Plovdiv
Интерфуд и дринк

„ Маноли“ ЕООД е представител за България на Мармарабирлик.

Мармарабирлик, има за цел да култивира и продава най-качествените трапезни маслини по света в най-добри условия, Мармарабирлик е асоциация на земеделски кооперации, създадена през 1954 г. от производители на маслини в региона с цел взаимна помощ и сътрудничество.

Мармарабирлик е най-голямата световна маслинова асоциация, която се учредила в началото от Гемлик, Мудания и Ердек Кооперативи и след това се развива в глобален мащаб.

Мармарабирлик е най-голямото предприятие за производство на маслини, което се развива сред най-големите 500 индустриални предприятия в страната и обслужва стотици хиляди местни и чуждестранни потребители с 32,235 регистрирани маслинови култиватори. Управляващият персонал, който взима властта от производителя и квалифицирания персонал, се състои от 405 души и свързаните с тях кооперации и преработвателни предприятия.

Мармарабирлик е с обща площ от 403 хиляди квадратни метра със затворена площ от 136 хиляди квадратни метра и с капацитет за съхранение и узряване от 70,400 тона и е много важно индустриално предприятие, осигуряващо добавена стойност за турската икономика с маслиново масло и опаковъчен капацитет от приблизително 150 тона дневно и производство на маслиново масло и пълнене на 220 тона на ден на хигиенно място в модерните си заводи.

Мармарабирлик купува и обработва приблизително 40-45% от ядливите черни маслини, отглеждани в региона и обслужва своите продукти в цялата страна с 60 агенции в 53 града, Германия, Дания, Швейцария, НСТР, България и цяла Европа с договорни купувачи и освен това в Канада, Австралия и Америка.

Поздрави

Андрей Цой

Контакти

+359 877 270 607
info@manoli.bg

Features