SOFIA SCHOOL OF BAKERY AND CONFECTIONERY TECHNOLOGY

Bulgaria жк. „Западен парк”, ул.Суходолска 12 , Sofia
3
D3a
Ритейл Шоу

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е с 60-годишна история.    Гимназията е подготвила над 6000 млади специалисти със средно образование в областта на хлебопроизводството и сладкарството. Добрата материална база, квалифицираните учители и провеждането на производствени практики в реална работна среда, създават отлична възможност за овладяване на  специфичните умения по различните професии и специалности.                                                

 В гимназията се обучават ученици по следните  професии:

Техник-технолог по качеството и безопастност на храни и напитки", специалност: „Контрол на качеството и безопастност на храни и напитки”,  

 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”,  специалност: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, 

 „Хлебар-сладкар”,  специалност: „Декорация на сладкарски изделия”  

От тази година СГХСТ реализира прием на една паралелка по дуална форма на обучение, с партньор БИЛЛА  България, с подкрепата на МОН и Стопанската камара на Австрия.

 Училището работи по различни проекти като: Европейска програма „Леонардо да Винчи“, сега  Еразъм+, проект „Твоят час“ , „ Заедно за общо бъдеще“ , „Без свободен час“ и др.

В рамките на изложението ученици от СГХСТ ще демонстрират декориране на захарни картички.

Контакти

+359 2 822 10 96; +359 2 929 05 83
sghst@abv.bg

Features