BONNER Ltd.

Bulgaria BG - 4300 Karlovo, P.O. Box 105, 4300, Karlovo
1
B 4
Месомания

БОННЕР предлага на своите клиенти проектиране, конструиране и изпълнение на комплексно оборудване на предприятия от месодобивната и месопреработвателната промишленост.

Основните направления в производствената програма на фирмата са:

  • кланично оборудване;
  • оборудване за транжиране и селектиране на бели, червени меса и риба;
  • подемно транспортни системи;
  • лентови, ролкови и вибротранспортьори;
  • технологични машини за месопреработка;
  • хигиенно оборудване за контролиран достъп, лична хигиена и измиване на инвентар;
  • системи за подова канализация.

Фирмата предлага високо технологични машини за месопреработка на водещи в бранша европейски и световни производители. Осигурява монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на предлаганите машини и съоръжения.

Контакти

+359 335 99 912

Features

BANSS

1
B 4
Germany
Месомания
2018

BASTRA

1
B 4
Germany
Месомания
2018

BERTRAM & GRAFF

1
B 4
Germany
Месомания
2018

BEST & DONOVAN

1
B 4
USA
Месомания
2018

BUTINA APS

1
B 4
Denmark
Месомания
2018

DICK

1
B 4
Germany
Месомания
2018

EFA

1
B 4
Germany
Месомания
2018

FATOSA

1
B 4
Spain
Месомания
2018

IBEX

1
B 4
The Netherlands
Месомания
2018

INTERVAC

1
B 4
Germany
Месомания
2018

JWE

1
B 4
Germany
Месомания
2018

KOLBE

1
B 4
Germany
Месомания
2018

LIMA

1
B 4
France
Месомания
2018

LUMBEC & WOLTER

1
B 4
Germany
Месомания
2018

MADO

1
B 4
Germany
Месомания
2018

MAINCA

1
B 4
Spain
Месомания
2018

MAJA

1
B 4
Germany
Месомания
2018

OLLARI E CONTI

1
B 4
Italy
Месомания
2018

REX-TECHNOLOGIE

1
B 4
Austria
Месомания
2018

RISCO

1
B 4
Italy
Месомания
2018

RUEHLE

1
B 4
Germany
Месомания
2018

SAIREM

1
B 4
France
Месомания
2018

SCHLACHTHAUSFREUND

1
B 4
Germany
Месомания
2018

TALSA

1
B 4
Spain
Месомания
2018

TREIF

1
B 4
Germany
Месомания
2018

VARIOVAC

1
B 4
Germany
Месомания
2018

WIEGAND

1
B 4
Germany
Месомания
2018