DISCOVERING TOMORROW'S FARM LEADERS

Bulgaria
4
A 11b
Интерфуд и дринк

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ се изпълнява от Агенция СТРАТЕГМА ООД в партньорство с Център за учебно-тренировъчни фирми с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Общата цел на информационната кампания е да повиши  доверието на българските граждани към Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз (и политиките на ЕС като цяло) и да насърчи разпознаването на приноса на тази политика за развитието на националното ни селско стопанство, опазването на висококачествените български продукти, опазването на българската природа и съживяването на селските райони.

Контакти

Features