DJIEV AD

Bulgaria
2
A12
Сихре

Фирма “Джиев” АД е собственик на Птицекомбината в Костинброд, разполагащ със 130 000 кв.м производствени площи. Предприятието има затворен цикъл на производство и работи със 100% собствена суровина. При преработката на месо не се използват оцветители, пълнители, оводняване и заместители на месо. Бройлерите имат дълъг угоителен период и се хранят с натурални фуражни смески без добавки, стимулатори, антибиотици и медикаменти. Високата оценка на нашите клиенти ни мотивира да произвеждаме натурални и качествени продукти. Целта ни е да създадем първата сертифицирана био птицеферма в България.

Контакти

0721 66 441
+359 877 062 926
sales@djiev.bg
www.djiev.com

Features