DSK Bank

Bulgaria 1036, Sofia, 19, Moskovska str.
2
A 14
Сихре

Банка ДСК е утвърден лидер в банкирането на дребно и надежден партньор на бизнеса в България. Банката обслужва над три милиона клиенти в най-голямата и постоянно модернизираща се клонова мрежа в страната. Банка ДСК следва утвърден бизнес модел на обслужване, като предоставя решения и банкови продукти в зависимост от специфичните потребности и изисквания на клиентите.

Банката осигурява висококвалифицирано обслужване в специализираните Бизнес центрове за обслужване на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, в които те получават финансови решения, съобразени със спецификата на съответния бизнес. На своите клиенти Банка ДСК предлага широка гама специализирани продукти, в т. ч. пакетни програми за транзакционно обслужване и възможности за финансиране.

Банка ДСК се отличава с прилагания гъвкав подход за финансиране на бизнес клиенти, включително земеделски производители и стартиращи фирми, различни бенефициенти по грантови схеми и мерки по програми на Европейския съюз. Банката предлага  атрактивни условия, които отговарят на очакванията на бизнес клиентите с цел изпълнение на заложени плановете за развитие, модернизиране и повишаване на конкурентоспособността им.

Банка ДСК активно работи и с гаранционните схеми на Национален гаранционен фонд ЕАД и Европейския инвестиционен фонд, чрез които предлага финансиране при облекчени изисквания за обезпечаване на кредити и осигурява допълнителни възможности за  развитие на бизнеса в България.

В съответствие с  динамичното развитие на финансовия пазар Банка ДСК разработва и прилага иновативни технологии при обслужване на бизнес клиенти чрез развиване и имплементиране на нови продукти и алтернативни канали за обслужване. Банката активно организира и стартира различни инициативи с цел повишаване качеството и бързината на обслужване, и удовлетвореността на клиентите  чрез дигитализиране и модернизиране на процеса на обслужването.

Сред основните приоритети на институцията е оказване подкрепа за развитието на бизнеса на клиентите с цел изграждане на дългосрочно партньорство. Създаването и поддържането на високи стандарти на банково обслужване, адаптирано към конкретните нужди и изисквания на клиентите, е само част от тази стратегия.

Контакти

+359 2 939 15 03
Mihaela.Yaneva@dskbank.bg
www.dskbank.bg

Features