PACKAGE PRINTING CONVERTING MAGAZINE

Bulgaria 1756 Sofia, Post Station
FOYER
3
Интерфуд и дринк

Списание „Опаковки и печат” е двумесечно, пълноцветно, специализирано, научно - техническо издание за наука, техника и технология в печатното и опаковъчното производство.

Списанието излиза от октомври 2002г. Благодарение на високо квалифицираните специалисти в  редакционния екип и тяхната компетентност по различни теми, в списанието ще намерите научни статии и материали, обясняващи различни технологични процеси, проблеми и начини на отстраняването им, както и новости, иновации и специализирани горещи новини и събития от целия свят. Чуждестранни автори присъстват често на страниците на списанието, а сътрудничеството с  Brunton Publications от Англия е постоянно.

Изхождайки от тясната зависимост между опаковките и печата, ние предлагаме на българските специалисти списание, което е еднакво добре ориентирано към широката аудитория от печатарския и опаковъчния бранш.

Издател: „Принт Медия” ЕООД

Контакти

+359(2) 868 70 83
+359(2) 868 70 83
op2005@abv.bg
www.printmedia.bg

Features