PHARMCO COOP

Bulgaria 4000 Plovdiv, 79A, Dunav Str.
1
A 18
Месомания

Фармко е партньорът в България на Brugarolas Испания един от най-големите производители на индустриални смазочни материали в Европа.
Предлагаме високо технологични масла и греси одобрени от NSF за смазване на лагери и механизми в технологични възли с възможен инцидентен контакт с хранителния продукт: високотемпературни и нискотемпературни масла и греси, хидравлични и редукторни масла, компресорни масла, масла за вериги, смазочни материали в спрей форма, дегресанти одобрени от NSF.
Лубрикантите BESLUX, BESSIL, DENSOLINA  се прилагат във всички подотрасли на ХВП.

Контакти

+359 32 640078
+359 888 320952
+359 32 640080
office@pharmcobg.com
www.pharmcobg.com; www.pharmco-shop.com

Features