SAN MAX TRADE LTD

Bulgaria

от Китай. Ние работим само със заводи, които имат сертификат за износ на продукция за Европейски Съюз. Всичкото доставено от нас оборудване има гаранционно и след гаранционно обслужване,техническа поддръжка. Преди сключване на договор (по желание на клиента) организираме посещение на завода-производител и предприятията, работещи с подобно или същото оборудване, произведено от този завод.

Контакти

+359876989710; +3592 444 4902
www.sanmax.info

Features