SILIKAL BULGARIA LTD

Bulgaria 1309 Sofia, Zona B18, bl. 3, at. 1
1
C 16
Месомания

„Силикал България” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, доставка и полагане  на индустриални и декоративни подови системи на база реактивни смоли. Ние сме официален представител на един от световните лидери "Silikal GmbH&Co.KG" - Германия. На базата на дългогодишния немски опит ние от "Силикал България" ефективно спомагаме  за постигането на най-добри резултати свързани с вашия под. Високото качество, което предлагаме  и отличната работа на екипа печелят клиенти и престиж на фирмата. Ние знаем, че изпълнението на един добър под във всеки един бранш подлежи на прецизно проектиране, което трябва да съчетае едновременно три основни групи задачи:

*връзката на подовете с качествени основи и прилежащите им съоръжения

*адекватен избор на системи със съответстващата на конкретна дейност или аспект от нея физически, химически и термични показатели за устойчивост на всяко отделно натоварване в помещение или зона от него

*съответствие на подовете към изискванията за поддържане на висока хигиена, респективно - изискванията на най-актуалната нормативна база на ЕС за съответното производство или дейност

Нашите подове на база реактивни смоли са много добре адаптирани за специфични случаи и отговарят на всички необходими изисквания както за декоративни така и за индустриални подове .

      Метакрилатните реактивни смоли от Silikal  предлагат значителни преимущества пред други смоли, като например епоксидни или полиуретанови, като:

  • бързо втвърдяване и незабавна пълна възможност да се ползва пода - изключително много спестяващи време за ремонтни работи
  • втвърдяват дори и при ниски температури (до -25 ºC в някои случаи)
  • лесни за преработка, след като вече метакрилатната реактивна смола е положена върху стара основа
  • безвредни за здравето, което ги прави идеални за употреба в хранителната индустрия

 

 

      За повече информация, моля свържете се с нас или посетете нашият сайт   http://www.silikal-bulgaria.com/.

 

Контакти

+ 359 2/92 00 545, 92 00 678
+ 359 2/92 00 545, 92 00 678

Features