SOFIA SECONDARY SCHOOL OF BREAD-MAKING AND CONFECTIONERY TECHNOLOGIES

Bulgaria 1373 Sofia, 12, Suhodolska Str.
3
D 3
Булпек

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия. Тя е основана през 1954 г. като Техникум по хлебопроизводствен профил. От 1973 г. в техникума се изучава и сладкарство.

От години гимназията работи по международни проекти, което дава възможност на нашите възпитаници да усъвършенстват своите знания и умения, и ги прави конкурентноспособни не само у нас, но и в чужбина.

Контакти

Features