DSK BANK

Bulgaria 1036, Sofia, 19, Moskovska str./ Sofia 1036, 5, Benkovski Str.
2
A 16
Месомания

Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Тя е финансовата институция с най-голям брой клиенти, лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и най-предпочитан работодател от студентите в страната. Банката инвестира в развитието на иновативни офиси, модерни продукти и персонализирани решения за своите клиенти. Стратегическата цел на Банка ДСК е да осигурява изключително клиентско преживяване, както и да бъде отговорна към обществото чрез развиване за на устойчивостта и стабилността на българската банкова система.

Контакти

*2375 / 0700 10 375
+359 2 9076 499
call_center@dskbank.bg
www.dskbank.bg

Features