ELVI LTD.

Bulgaria Velkovci village, Gabrovo, Velkovci
Светът на млякото

       „Елви” ООД е една от водещите компании в българската млекопреработвателна индустрия. С производствена история от 1991 г., фирмената мисия е да осигури най-доброто качество и вкус чрез:

  • Изключителен подбор на млечната суровина;
  • Добив от собствена кравеферма с грижа към животните;
  • Модерни методи за преработка и контрол на млякото от фермата до потребителя;
  • Изградена фирмена култура и търговска мрежа;
  • Грижа за нашите клиенти и партньори;
  • Постоянни вкусови показатели на всички продукти.

    Компанията е позната на пазара с натурални млечни продукти „Елви“, „Боженци“, „Terter” и „Bulgarea”.  А от септември 2018 г., „Елви“ ООД произвежда и първото българско ацидофилно мляко „Наринè“ за „Наринè България“ АД.

Контакти

+359 67 17 25 54
+359 899 821 691
m.krasteva@elvimilk.com
www.elvimilk.com; www.tertercheese.com; www.bulgarea.com

Features