ILVA Ltd.

Bulgaria 1712 Sofia, 346 bld, Fl.10, Ap.75
2
D 2
Светът на млякото

Фирмата е официален дистрибутор на „Grundfos” и „Seko” за индустриални помпи и помпено оборудване, „Symbiona” - анаеробни и мембранни технологии.

Предлаганите от нас помпени съоражения се използват в:

  • Пречистване на отпадни води
  • Дезинфекция на водите
  • противопожарни системи
  • сградни инсталации в частта на помпи за водоснабдяване, отпадни води и климатизация

-     ....и друго оборудване.

Ние, заедно с колегите от Grundfos – България, Seko – България и „Symbiona”, предлагаме техническа консултация за правилен избор на помпи и помпени съоръжения за съответните флуиди.

Фирмата ни осъществява доставката, монтажа и пускането на избраното от Вас помпено съоръжение.

Предоствяме подръжка в оторизиран от Грунфос сервиз.

Контакти

+ 359 889 89 68 97
ilva@abv.bg; varzanov@abv.bg
http://www.борса.bg/engineering/илва-еоод

Features