PRIME ENGINEERING LTD

Bulgaria 1510 Sofia, 9, Vladimir Vazov Blvd.
Месомания

Предмет на дейност:

Доставка, монтаж и обслужване на инженерно оборудване за индустрията и проекти по опазване на околната

  • Въздуходувки
  • Компресори
  • Вакуум помпи
  • Специални помпи
  • UV дезинфекция
  • Филтри
  • Оборудване за ПСОВ, биогаз инсталации

Партньорство с чужди фирми:

GARDNER DENVER Divisione ROBUSCHI  – Въздуходувки, вакуум помпи воден пръстен и центробежни помпи

MAPRO INTERNATIONAL - Въздуходувки страничен канал, газодувки

ATMOS – Винтови компресори

PVR - Маслени вакуум помпи

PCM–Ексцентрик винтови, перисталтични и дозиращи помпи

BELLIN -Ексцентричен винт помпи

VICTOR PUMPS– Самозасмукващи центробежни помпи за утайки

TROJAN Technologies - UV обеззаразяване

FILTRATION GROUP – Филтри за промишлеността

SALSNES от Trojan Technologies – Филтри заместващи първичен утайтел

SUPRATEC - Дифузори

SPAANS BABCOCK - Помпи с архимедов винт и повърхностни аератори

NORDIC WATER PRODUCTS– Решетки, скрепери, дискови, барабанни и пясъчни филтри

NEWTERRA– MBR мембрани за ултрафилтрация

HOFSTETTER– Факли за биогаз

 

Контакти

+359 2 971 89 60
+359 2 971 89 61
info@primeengineering.bg
www.primeengineering.bg

Features

2019
2019

FILTRATION GROUP

Месомания
2019

GARDNER DENVER Div. ROBUSCHI

Месомания
2019

HOFSTETTER

Месомания
2019
2019

NEWTERRA

Месомания
2019

NORDIC WATER PRODUCTS

Месомания
2019
2019

SALSNES by Trojan Technologies

Месомания
2019

SPAANS BABCOCK

Месомания
2019

SUPRATEC

Месомания
2019
2019
2019