TECH INDUSTRY BULGARIA LTD.

Bulgaria 4000 Plovdiv, 154 Maritsa Blvd.
1
C11
Сихре

Тех Индустри България ЕООД е инженерно-търговска фирма, специализирана в доставката на машини, оборудване и техническа химия за  третиране на повърхности, обезмасляване на детайли, поддръжка и дезинфекция. 

Всички наши продукти и технологии са Made in Germany, изпитани и наложени в индустрията.

Контакти

+359 32 34 25 55
info@techindustrybg.com
www.techindustrybg.com

Features