BULGARIAN ORGANIC PRODUCTS ASSOCIATION

Bulgaria
5
C10
Интерфуд и дринк

Българска асоциация Биопродукти /БАБ/ е браншова организация, обединяваща биологично сертифицирани растениевъди, животновъди, пчелари, преработватели и търговци, както и неправителствени организации и научни институти.

БАБ е единствената подобна организация в България, а нейните членове произвеждат и преработват почти всички характерни за нашите географски  ширини продукти.

Още със своето учредяване през 2009 г. Асоциацията си постави задачата да представлява, подпомага и насърчава не само производителите на биологични продукти в България, а и всички лица, свързани със сектора чрез своята дейност. В продължение на 11 години  БАБ се утвърждава като организация с все по-голяма тежест в сектора и обществото, като работи за:

  • Утвърждаване на биологичните продукти на българския пазар;
  • Защита на интересите на биолгочния сектор пред всички институции;
  • Осъществяване на трайни връзки между производителите на биологични суровини и продукти в страната и чужбина;
  • Изграждане на лоялна конкуренция между конвенционалния сектор и биосектора;
  • Участия в работни групи по подготовка на законодателството;
  • Участия и организиране на изложения, фермерски пазари, и семинари с цел популяризиране на биопродуктите и дейността си;
  • Важна част от дейността на асоциацията е защитата на интересите на сектора.

От 2011 г. БАБ е член на Международната федерация на биоземеделските движения (IFOAM).

Контакти

bgbio.org@abv.bg
www.bgbio.org

Features