BONNER

Bulgaria 4300 Karlovo, P.O. Box 105
1
1C3
Сихре

БОННЕР предлага на своите клиенти проектиране, конструиране и изпълнение на комплексно оборудване на предприятия от месодобивната и месопреработвателната промишленост.

Основните направления в производствената програма на фирмата са:

  • кланично оборудване;
  • оборудване за транжиране и селектиране на бели, червени меса и риба;
  • подемно транспортни системи;
  • лентови, ролкови и вибротранспортьори;
  • технологични машини за месопреработка;
  • хигиенно оборудване за контролиран достъп, лична хигиена и измиване на инвентар;
  • системи за подова канализация.

Фирмата предлага високо технологични машини за месопреработка на водещи в бранша европейски и световни производители. Осигурява монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на предлаганите машини и съоръжения.

Контакти

+ 359 (335) 99 914, 99 915
+ 359 (335) 99 912, 99 913
bonner@dir.bg
www.bonner-bg.com

Features

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022