CSB-SYSTEM BULGARIA

Bulgaria 4000 Plovdiv, 19 Preslav Str
1
A9
Сихре

ЦСБ-Систем България е CSB системен партньор на CSB-System AG в България. Предлагаме всичко от една ръка

  • Софтуер за област Мениджмънт & планиране
  • Софтуер за област Управление
  • Софтуер за област Производство
  • Консултиране & услуги
  • Автоматизация – консултиране & решения за хранително-вкусовата промишленост и търговията.

Контакти

+359 32 64 63 70
+359 32 64 89 88
info.bg@csb.com
www.csb.com

Features