preview

Дата на провеждане: 13 - 16.11.2024 г.
Периодичност:
 Ежегодно
Поредност: 22-ро издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Профил на изложбата: Мляко и млечни продукти
Целева група: Специалисти и широка публика
Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатор: Асоциация на млекопреработвателите в България

 

Бъдете информирани и обменете опит и знания. Единственото в България професионално изложение за млекопреработвателната промишленост.

 

ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО подкрепя бизнеса като предоставя възможност за осъществяване на ползотворни бизнес контакти. Изложението е професионална платформа за участие в наситена с делови събития програма, обмяна на опит с български и чуждестранни колеги, директен контакт с нови партньори и крайни клиенти. Предпочитано място за директни срещи с потенциални партньори, изложението ежегодно събира под един покрив българските млекопреработватели, търговци и вносители на мляко и млечни продукти, специализирано оборудване и техника.

 

Профил на ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО:

  • Мляко и млечни продукти
  • Суровини и ингредиенти за млечната промишленост
  • Машини и технологии за производство и преработка, опаковка и етикетиране
  • Специализирано лабораторно оборудване, аналитична апаратура, измервателни уреди и консумативи за лабораторен анализ и контрол на качеството
  • Хладилна и климатична техника
  • Специализирани подови настилки
  • Специализирани транспортни средства
  • Специализиран софтуер

 

Паралелно със ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО в залите на Интер Експо Център ще се проведат международните изложения МЕСОМАНИЯ, БУЛПЕК и ИНТЕРФУД & ДРИНК.

 

Добре познати в Югоизточна Европа, изложенията МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК ежегодно отчитат нарастващ интерес от страна на български и чуждестранни изложители, бизнес делегации, търговски мисии и колективни чуждестранни участия. Съчетавайки този водещ форум в хранителната индустрия в България с изложение от ключов сектор, какъвто е ритейл, ни дава възможност да Ви предложим участие в една успешна платформа за бизнес контакти и широки възможности да сравните конкурентни предложения в сектора на национално и международно ниво, да утвърдите Вашия фирмен бранд.

Бъдете част от 22-рото издание на изложение ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО 2024!