Високотехнологичният софтуер за управление от MICROINVEST

Управлението на хотела, ресторанта или търговския обект в съвременните високотехнологични условия е немислимо без внедряването в дейността на качествен и надежден софтеур. За да удовлетвори високите клиентски изисквания, на СИХРЕ 2018 фирма MICROINVEST ще даде своите прецизни предложения.

В акцент на своето представяне компанията ще превърне онлайн складовата програма за търговски обекти Micro.bg. Интерактивната система съчетава функциите на складовия и търговски софтуер с предимствата на облачните решения и събира на едно място информацията за продажби, покупки, склад, финанси, клиенти и доставчици.

Успешният хотел

Създаването на успешния хотел е съвкупност от много елементи, дейности и последователно изпълняване на първоначално приетия бизнес план. От първостепенно значение е внедряването на високи технологии и модерен софтуер за управление. MICROINVEST ще предложи своя софтуер „Microinvest Хотел Pro“. Като четвърто поколение софтуерен продукт за управление на хотели, продуктът е успешна комбинация от технология и добри бизнес практики.

Чрез софтуера всеки собственик или мениджър на хотел може да моделира вътрешните  процеси, за бързо, безпроблемно и разнообразно обслужване клиентите. Microinvest Хотел Pro разполага с интуитивен интерфейс, бързи бутони и препратки, члез които се издават платежни документи; само с няколко клика! С помощта на продукта се изгражда цялостната структура на хотела, включваща процеси от резервиране на хотелските стаи, хотелски съоръжения и услуги, приемане, обработване, движение и изпращане на гости и мероприятия, плащанията в хотела до управление на домакинството.

Своите софтуерни решения за управление на бизнеса фирма Microinvest ще представи в зала 5, щанд А1.

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>