Смазочни масла за ХВП от ADDINOL FoodProof

На 1-ви септември 2017г., ADDINOL Lube Oil G.m.b.H., пусна в редовна експлоатация най-новата и модерна линия за производство на смазочни масла за ХВП в Европа. Представена беше и изцяло обновената и допълнена линия продукти под названието FoodProof, включваща масла за редуктори, хидравлични системи, вериги, компресори, вакуум помпи и др.

Всички компоненти за производството на ADDINOL FoodProof серията са физиологично безвредни и отговарят на международните и Европейските норми, FDA, NSF H1, както и изискванията съгласно Kosher и Halal (в процес на сертифициране).   

Смазочните материали ползвани в производството и преработката на храни, напитки, козметика и фармацевтични продукти, трябва да отговарят не само на техническите изисквания, но също и на регулаторните норми, хигиенните изисквания и специфичните нужди в производството. Те смазват, защитават, охлаждат, запечатват, почистват и гарантират безаварийното и сигурно функциониране на производственото оборудване. Т.е. правилния избор на смазочно масло е от критично значение.


ADDINOL FoodProof – Немско качесто в най-добра форма в зала 3, щанд D1a