“Недко Недков- Овчарово“ ЕООД на Месомания

“Недко Недков- Овчарово” ЕООД  е фирма отдадена на отглеждането на чисти растителни култури, производство на висококачествени мляко, млечни произведения, биогаз и месо.

На базата на дългогодишен опит в земеделието и животновъдството с гордост заявяваме, че нашето стопанство е едно от най-бързо развиващите се в България. Към момента разполагаме с повече от 60000 дка обработваема земя, над 6000 животни млечна порода Холщайн, като броят им се увеличава всяка година, съвременно механизирано оборудване, над 200 служители, 20 човека тесни специалисти, изцяло затворен цикъл на производство, собствена лаборатория.

Месо се произвежда само от мъжките телета. Имаме производство на ишлеме с нашa суровинa - телешко месо на шпеков салам, телешка пастърма, телешка луканка и телешки суджук.

“Недко Недков- Овчарово“ ЕООД  намирате в зала 1, щанд D10.