Лабораторна техника инженеринг с напълно автоматична серийна система за екстракция на мазнини Velp SER158

Лабораторна техника инженеринг ще представи на своя щанд В2 в зала 2 на изложението „Светът на млякото” напълно автоматична серийна система за екстракция на мазнини Velp SER158.

Системата предлага бърза и прецизна екстракция при намалена употреба на разтворители посредством метода на Randall-метод с подгряване на органичните разтворители, съкращаващ времето за екстракция до 5 пъти в сравнение с конвенционалния Soxhlet метод.

Екстракторът Velp SER158 е напълно автоматична, херметично затворена система, минимизираща токсичните изпарения в лабораторията и работеща 24/7 без нужда от наблюдение от страна на персонала. 

С възможностите си за екстракция на една до шест микро, средни или макро проби, системата е практически подходяща за всички приложения в хранителната и нехранителната индустрия, изследователската дейност, университети и др. за определяне на мазнини в храни, петролни продукти и пластмаси, полезни изкопаеми, хартия, проби в областта на екологичния контрол и др.