Демакс Холограми АД с напълно окомплектована линия за производство на твърди опаковки

Демакс Холограми АД въведе в експлоатация напълно окомплектована линия за производство на твърди опаковки – най-новата инвестиция на група Демакс.

Произвеждаме висококачествени продукти за секторите: хранително-вкусова промишленост, фармация, тютюневи изделия, напитки, козметика, химия.  

Предлагаме: топъл печат, вграждане на оптични елементи за защита, както и уникални възможности за съчетаване на опаковъчни решения с холографски продукти за сигурност и автентичност на крайното изделие.

Демакс Холограми  е в зала 2, щанд A18